ThinkIT Oy:n rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä
ThinkIT Oy
y- 1928345-0

Yhteystiedot:
Kuortaneenkatu 2
00510  HELSINKI
+358 10 3965 100
info@tukikomppania.fi

2. Rekisteriasiat
Vastaamme kirjallisesti saamiimme rekisteritiedusteluihin.

3. Rekisterin nimi
ThinkIT Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Matka- ja/tai muu puhelinnumero
Organisaatio ja asema
Organisaation osoitetiedot
Organisaation laskutustiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan asiakkailta saaduista tiedoista, rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, Fonectan B2B kohdistamiskoneesta sekä muista vastaavista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovuttamiset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten kumppanien järjestelmät ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, ovat suojattu palomuureilla ja muilla tarvittavilla sekä ajantasaisilla teknisillä toimenpiteillä.