Migraatio SBS 2003

Asiakkaan palvelin oli tullut elinkaarensa päähän. Migraation lisäksi haluttiin Exchange-sähköpostitilit kaikkiin 20:een toimipisteeseen joissa käytettiin Internetoperaattorin POP3-sähköposteja. Puhelimien sähköpostiratkaisuksi kuitenkin POP3s ja IMAPS.

Tavoite
• Vanhentuneen palvelimen päivittäminen HP Proliant ML 350 -palvelimeksi.
• Exchange sähköpostilaatikot kaikkiin toimipisteisiin.
• POP3-laatikoista luopuminen ja POP3S ja IMAPS -käyttöönotto.
• Sähköpostit Nokian E-sarjan puhelimiin.
• Sähköpostit myös "tavallisiin" GSM-puhelimiin
• Julkinen SSL sertifikaatti salaamaan sähköpostiliikennettä.
• Tietoturvan tason nostaminen.
• IPSec VPN-pohjainen etäkäyttö työntekijöiden ja ylläpidon tarpeisiin.
• Tarjota jatkossa etätukea kaikille toimipisteille.

Ratkaisu: Migraatio Microsoft:n menetelmillä
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc747454(WS.10).aspx
Koska palvelimen toimialueeseen oli liitetty vain 7 työasemaa (pääkonttori) päätettiin migraatio tehdä Microsoft:n ohjeistamilla menetelmillä. Työ tehtiin virka-ajan ulkopuolella jotta häiriö jäisi vähäiseksi. Palvelinalustaksi valittiin HP Proliant ML 350 / Windows Small Business Server std.

Valitun menetelmän haitat
• Palvelimen IP muuttui
• Palvelimen nimi muuttui
• Tulostimet täytyi asentaa uudelleen
• Kullakin työasemilla tehtiin töitä yli tunnin
•Työasemat olivat vailla palvelinta useita tunteja

Valitun menetelmän hyödyt
• Voitiin tehdä uusi puhdas palvelinasennus
• Palvelin toimi migraation jälkeen kuten pitikin

Johtopäätös migraatiosta
Tukikomppania päätti kehittää migraatiomenetelmiään ja vuodesta 2008 alkaen olemme käyttäneet Tukikomppania palvelin-migraatio OnLine -menetelmää jossa häiriövaikutukset on supistettu minimiin.

Muut ratkaisut
• Palvelimeen asennettiin julkinen SSL sertifikaatti.
• Palvelimeen konfiguroitiin POP3S- ja IMAPS- laatikot GSM-puhelimia varten.
• Otettiin käyttöön Mail for Exchange Nokia älypuhelimia varten.
• Kaikkiin työasemiin konfiguroitiin Exchange-sähköpostilaatikot.
• Kaikkiin työasemiin asennettiin Remoteus etätukiohjelma.
• Konfiguroitiin ZyWALL 5 -palomuuriin IPSec VPN -etäyhteys.
• Konfiguroitiin ZyWALL 5 -palomuuriin AntiVirus ja hyökkäyksen esto.

Lopuksi
Migraatio ja uusien palveluiden tuottaminen onnistui hyvin. Tuki ja ylläpitosopimus on jatkunut vuodesta 2005 alkaen. IPseC VPN työasemaohjelmiston käyttö on koettu hankalaksi ja siksi asiakas on siirtymässä SSL VPN:ään vuodenvaihteessa 2010 / 2011. Asiakas koekäyttää F-Secure Messaging Security Gateway:a tammikuussa 2011 jolla toteuteaan Anti Spam toiminta sekä kryptataan sähköpostiviestit.