Online migraatio SBS 2011

Asiakkaan palvelimen elinkaari oli päättynyt. Palvelmella oli loppukäyttäjiä 22 toimistossa Suomessa. Migraatio ei saanut vaikuttaa loppukäyttäjiin.

Vanha palvelin oli jo valmiiksi ulkoistettu Tukikomppanian dataholviin. Asiakkaan keskustoimiston 10 työasemaa käsiteli dataa suoraan palvelimella kiinteän VPN-putken yli.

Nyt haluttiin uusia vanhentunut palvelin ja käyttää uusinta palvelintekniikka. Koska etätoimistoja oli 21 kappaletta ei migraation haluttu vaikuttavan loppukäyttäjiin millään tavalla.

Toteutavaksi valittiin Tukikomppanian Online migraatio jossa palvelimen nimi ja IP-osoite säilyvät eivätkä työasemat menetä luottosuhdettaan palvelimeen.

Kaikki 82 käyttäjätunnusta, 112 sähköpostilaatikkoa ja käyttäjädata saatiin siirrettyä menestyksekkäästi ja häiriöttä uuteen palvelimeen.

Vuonna 2006 alkanut yhteistyö jatkuu edelleen tuki- ja ylläpitosopimuksella.

 

Microsoft Sharepoint

Asiakas halusi toteuttaa intranetin ja tiedostohallinnan erityisesti etätoimistojen osalta helppokäyttöisellä ja tutulla Windows-käyttöliittymällä hyödyntäen hankittua palvelinta.

Toteutamme tammikuussa 2012 tietoturvallisen Sharepoint 2010 intranetin johon lopullisessa ratkaisussa kirjaudutaan älykortilla (HST). Näin varmistetaan yhä tiukkenevien tietoturvavaatimuksien täyttyminen.

Tutustu älykorttitekniikkaan:
www.fineid.fi