Vanhentuneen palvelimen uusinta

Tästä yhteistyömme alkoi.

Tavoite
Vaihtaa vanhentunut palvelin "lennossa" siten, että palvelimen palveluntarjonta ei katkea ja siten, että työasemilla työskentelyä häiritään enimmillään 15 min. Vanhalta palvelimelta tulee siirtää kaikki sen palvelut kuten:
• AD (Active Directory): käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu
• Exchange
• Data
• Tulostimet
• MySQL
• Erikoissovellukset (C9000)

Ratkaisu
Tukikomppania palvelin-migraatio OnLine
Koska työasemia oli runsaasti ja toimintaa usealla mantereella katsottiin, että migraatiosta ei saa aiheutua käyttökatkoksia. Lisäksi oli tärkeää, että vanhan palvelimen palvelut voidaan siirtää sellaisenaan uuteen palvelimeen. Ratkaisuksi valikoitui nopeasti Tukikomppanian OnLine-migraatio. Palvelimeksi valittiin HP Proliant ML350 / Microsoft Small Business Server 2003 R2.

OnLine-migraation aiheuttamat haitat
• Työasemat olivat täysin ilman palvelimen palveluita yhden tunnin.
• Jokaisella työasemalla tehtiin muutostöitä n. 10 min.
• Migraation tekevältä järjestelmäasiantuntijalta vaaditiin taitoa.
• OnLine-migratio ei ole halvin tapa toteuttaa palvelinalustan vaihtoa.

OnLine-migraation hyödyt
• Voidaan tehdä uusi puhdas palvelinasennus
• Yrityksen ATK-verkon palvelut eivät käytännössä katkenneet
• Palvelimen toiminta katkesi vain tunniksi, työ tehtiin virka-ajan ulkopuolella
• Asentaja työskenteli kullakin työasemalla vain 10 minuuttia
• Vanhat palvelut, kuten MySQL-tietokanta, siirrettiin OffLine -tilassa uuteen palvelimeen.