+2000 hengen yrityksen Suomen paikalliskonttorien IT-kuntoon

Isohko Pohjoismainen yritys jolla on paikallisia konttoreita n. 20 maassa osti Suomesta kaksi yritystä. Tukikomppanian tehtäväksi tuli saattaa nämä Suomalaiset konttorit korporaation IT-tarpeiden mukaisiksi.

Kokonaisuudessaan hanke tulee kestämäään noin vuoden. Alkuvaiheessa  kartoitimme IT:n tilan näissä kahdessa yrityksessä, uusimme tukun tietokoneita ja tiukensimme tietoturvaa yleisesti. Toinen yrityksistä ei vielä ollut Office 365 piirissä joten migrasimme sähköpostit sinne.

Raportointi pääkonttorille on säännöllistä ja seuraavaksi luovumme asiakkaan paikallisista palvelimista noin AD:n ja levyjajokojen suhteen. Uudet tietokoneet onkin jo liitetty korporaation Azure AD:hen.

Asiakkaan Suomen toimipisteet sijaitsevat Uudellamaalla.

 

Tukikomppania 22.7.2021